• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Zostań diagnostą samochodowym

Okres realizacji projektu: 01/09/2008 – 31/12/2009

„Zostań diagnostą samochodowym” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie oferuje bezpłatne szkolenia dla 80 osób (4 grupy po 20 osób), które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło)
 • mieszkają w województwie zachodniopomorskim.


Dodatkowo preferowane są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów wykształcenia i doświadczenia (wymogi związane z wykonywaniem zawodu diagnosty (Dz. U. 246, poz. 2469):
1.    posiadają wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej
i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
2.    posiadają średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej
i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
3.    posiadają wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
4.    posiadają średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.


Program szkolenia:
Program szkolenia przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. 246, poz. 2469). Zakres tematyczny obejmuje łącznie 135 godzin w podziale na moduły:

 • I część - szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska; 
 • II część - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; 
 • III część - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
 • IV część - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
 • V część szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
 1. związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 2. pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
 • VI część – przedsiębiorczość.

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, jednocześnie wysoko wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej. Kursanci poprzez prowadzących mają bezpośredni dostęp do stacji kontroli pojazdów, certyfikowanych urządzeń i przyrządów diagnostycznych najnowszej generacji ponadto do sal wykładowych -wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, aby uzyskać uprawnienia diagnosty samochodowego.

Właściwe przygotowanie do egzaminu wiąże się z bardzo szczegółową i dokładną realizacją programu w czasie, którego konieczne jest zapoznanie każdego z kursantów zarówno z obowiązującymi przepisami jak i obsługą najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • rzetelną wiedzę na temat diagnostyki samochodowej (135h)
 • materiały i pakiety szkoleniowe
 • ubezpieczenie podczas szkolenia
 • bezpłatny serwis kawowy i wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu 
 • zwrot kosztów egzaminu państwowego


Szkolenia prowadzone są poza godzinami pracy na terenie Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie przy ul. Klonowica 14; w następujące dni: wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach:
•    wtorek, środa, czwartek, piątek: 16.30 – 20.30
•    sobota: 8.45 – 17.05
Rekrutacji wstępnej można dokonać, przesyłając wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z Deklaracją udziału w projekcie na adres pocztowy, faxem na nr (091) 42 40 876 lub mailem na adres projekty@wste.szczecin.pl Rekrutacja na każde ze szkoleń zostanie zamknięta na trzy dni przed jego rozpoczęciem.


Więcej informacji:
Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie
Biuro Projektu (I piętro w budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 091 43 27 001, 091 43 91290
Kom: 512 100 654
e-mail: projekty@wste.szczecin.pl


Ważne strony:
www.efs.gov.pl
www.wup.pl

 

rtemagicc_wste_wup_02.jpg
ue_logosy_old.jpg

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry