• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Diagnosta samochodowy - studia podyplomowe

W ramach projektu: „Diagnosta samochodowy - studia podyplomowe”, WSTE oferowało dofinansowane w 80% studia podyplomowe oraz m.in. pokrycie kosztów egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania zawodu diagnosty (łącznie w projekcie udział wzięło 50 osób).

1ba5f736ca.jpg

 

Projekt skierowany był do osób spełniających poniższe warunki:

 • pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) pracujących w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną a nie posiadających uprawnień diagnostów.
 • osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie, inżynierskie), ewentualnie studentów ostatniego roku studiów, przy założeniu że ukończą je przed terminem zakończenia studiów podyplomowych
 •  mieszkańców całej Polski

 

Zgodnie ze specyfiką zawodu diagnosty preferowanymi osobami są te posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (technicznych lub przynajmniej osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne) oraz odpowiedni staż pracy w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.

Program studiów:

Program studiów przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. 246 poz. 2469 z 2004r. - obejmuje  117 h).

Do siatki godzin i zajęć wymaganej przez Ministerstwo dodano zajęcia z BHP i zajęcia praktyczne - przygotowujące do egzaminu państwowego tak aby zakres i jakości studiów podyplomowych był na jak najwyższym poziomie i ułatwił zdanie państwowego egzaminu kwalifikacyjnego na diagnostę samochodowego.

Studia obejmowały następujące części:

Szkolenie z zakresu BHP

 • Część I - szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
 • Część II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • Część III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych
 • Część IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
 • Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:  związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi

 

Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Zajęcia prowadzili wieloletni praktycy a zarazem wysoko wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej. Studenci poprzez prowadzących mieli bezpośredni dostęp do stacji kontroli pojazdów, certyfikowanych urządzeń i przyrządów diagnostycznych najnowszej generacji oraz sal wykładowych - wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Program studiów jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, aby uzyskać uprawnienia diagnosty samochodowego.

Koszt dla jednego uczestnika to jedyne 765,18 zł (pracodawca uczestnika opłaca jedyne 20% kosztów, 80% jest dofinansowane z Unii Europejskiej)

Każdy uczestnik otrzymał:

 • rzetelną wiedzę na temat diagnostyki samochodowej
 • przygotowanie do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego składanego przed Komisją z Transportowego Dozoru Technicznego
 • materiały merytoryczne
 • zwrot kosztów podróży (do wysokości budżetu)
 • zwrot kosztów noclegów (dla osób spoza Szczecina)
 • bezpłatne wyżywienie i serwis kawowy
 • opłacenie egzaminu państwowego

 

Więcej informacji:

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie
Biuro Projektów (I piętro w budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 091 43 27 001, 512 100 654
e-mail: projekty@wste.szczecin.pl

Ważne strony:

Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl
Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu.int

 

efs_logosy.png

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry