• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Projekty zrealizowane

Studia realizowane w ramach projektu „WSTE – uczelnia dla ludzi sukcesu – Realizacja zapisów Strategii Europa 2020” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie w latach 2010-2013 zrealizowała kilkanaście wdrożeń w ramach programu BNI. Wynik ten w odniesieniu do wszystkich złożonych wniosków wskazuje na odznaczającą się pozycję WSTE, jako jednostki naukowej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem regionu zachodniopomorskiego. Należy też podkreślić, rozszerzenie działalności WSTE na województwo lubuskie. Między innymi dzięki temu w 2011 roku zwiększył się udział WSTE we wdrożeniach ogółem w Polsce.
Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami (Działanie 4.1.1 POKL)
Termin realizacji projektu: 01/01/2012 – 30/09/2013 Każdy z uczestników projektu weźmie udział w 68 godzinach zajęć, podczas których nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. (Działanie 8.2.1)
Szkolenie dla osób pracujących z województwa zachodniopomorskiego (Działanie 8.1.1 POKL)
Szkolenia dla studentów, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych WSTE (Działanie 8.2.1 POKL)
Szkolenia dla pracujących (Działanie 8.1 POKL):
Szkolenie dla pracujących (Działanie 8.1 POKL):
Szkolenie dla bezrobotnych (Działanie 6.1 POKL)
Okres realizacji projektu: 01/10/2006 – 30/03/2008
Okres realizacji projektu: 01/09/2006 – 30/09/2007
Czas realizacji projektu: 01/01/2006 – 31/12/2006

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry