• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Podsumowanie projektu pn. „Współpraca nauki z biznesem – kreowanie podstaw przedsiębiorczych”

Projekt pn. „Współpraca nauki z biznesem – kreowanie podstaw przedsiębiorczych” realizowany był w okresie 01.01.2012 – 30.09.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakładał on stworzenie dwóch sieci współpracy  B+R  (badania + rozwój) w branży motoryzacyjnej i informatycznej oraz wzmocnienie współpracy sfery nauki z biznesem dzięki szkoleniom i doradztwu studentów i absolwentów WSTE.

Na całość projektu składały się następujące elementy:

I. Budowa sieci współpracy

Powołane zostały dwa Zespoły Merytoryczne z branży informatycznej i z branży motoryzacyjnej. Każdy zespół liczy 16 osób – 8 pracowników WSTE + 8 przedsiębiorców. Celem powołania zespołów merytorycznych było opracowanie działań w zakresie procesów restrukturyzacyjnych w zakresie powiązań nauki z biznesem oraz innowacji i transferu technologii.

Zostały podpisane umowy partnerskie z każdym z Zespołów Merytorycznych, w ramach których partnerzy zadeklarowali:

 1. opiniowanie programu kształcenia uczelni WSTE pod kątem oczekiwań względem absolwentów aplikujących na stanowiska w branży informatycznej/motoryzacyjnej oraz wskazywanie proponowanych zmian – identyfikacja słabych stron wiedzy absolwentów,
 2. wymianę doświadczeń w zakresie dotychczasowej współpracy sfery Biznesu i Nauki wraz
  z analizą jej efektów,
 3. wypracowanie wspólnych mechanizmów metodologicznych służących budowaniu, a następnie rozszerzaniu działalności na poziomie Biznes – Nauka,
 4. analizowanie oraz podjęcie próby rozwiązania problemów związanych z nieefektywną współpracą na poziomie Biznes – Nauka,
 5. współpracę w zakresie wspólnego promowania rozwoju sfery Biznesu połączonego ze sferą Nauki jako rozwiązania przynoszącego efekt synergii,
 6. analizę możliwości włączenia się przedstawicieli sfery Biznesu w działalność dydaktyczną połączoną z szeroką praktyką dla studentów WSTE pod kątem przyszłych oczekiwań wobec absolwentów WSTE,
 7. nawiązanie współpracy dla rozwiązywania problemów firm związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez WSTE w wykorzystaniem możliwości Uczelni,
 8. inicjowanie współpracy w wykorzystaniu potencjału naukowego WSTE dla rozwiązywania lokalnych problemów sfery biznesu branży informatycznej /motoryzacyjnej,
 9. wzajemne wsparcie pomiędzy przedsiębiorcami branży informatycznej/ motoryzacyjnej
  w zakresie wzmocnienia funkcjonowania sieci współpracy.

W skład Zespołu Merytorycznego branży motoryzacyjnej weszli:

 1. dr inż. Karol Abramek - WSTE w Szczecinie,
 2. Tadeusz Bojarski - Prezes BOSCH Diesel Centrum,
 3. Zofia Byra - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 4. dr inż. prof. WSTE Krzysztof Danilecki - WSTE w Szczecinie,
 5. Zygmunt Dziewguć - Prezes Zarządu PKS Gryfice,
 6. dr hab. inż. prof. WSTE Józef Frąś - WSTE w Szczecinie,
 7. Stanisław Kapral - Prezes PEHAMOT Sp. z o.o,
 8. Krzysztof Ledzion  - Członek Zarządu Stowarzyszenia Kierowca.pl,
 9. dr hab. inż. prof. WSTE Benedykt Litke - WSTE w Szczecinie,
 10. dr inż. Przemysław Mazurek - WSTE w Szczecinie,
 11. prof. dr hab. dr h.c. inż. Jerzy Merkisz - WSTE w Szczecinie,
 12. Józefa Miozga - Członek Rady Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,.
 13. dr inż. prof. WSTE Krzysztof Okarma - WSTE w Szczecinie,
 14. Marek Rupental - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 15. dr inż. Grzegorz  Szyjka - WSTE w Szczecinie,
 16. Piotr Trojanowski - Prezes Terminalu Promowego Świnoujście.

W skład Zespołu Merytorycznego branży informatycznej weszli:

 1. dr hab. inż. prof. WSTE Andrzej Bodnar  - WSTE w Szczecinie,,
 2. dr inż. Andrzej  Borodyn - WSTE w Szczecinie,
 3. dr Andrzej Czajkowski - WSTE w Szczecinie,
 4. Marcin Bich - Prezes Ingenion Sp. z o.o.,
 5. Małgorzata Gadomska - Dyrektor Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 6. prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk - WSTE w Szczecinie,
 7. dr inż. Eugeniusz Kornatowski - WSTE w Szczecinie,
 8. Magdalena Kotnis - Dyrektor Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 9. dr inż. Piotr Lech - WSTE w Szczecinie,
 10. Dariusz Matelski - Właściciel sklepu i serwisu komputerowego Backup,
 11. Piotr  Matusiewicz - Współwłaściciel firmy Maqsimum Sp. J.,
 12. dr inż. Barbara Mazur-Chrzanowska - WSTE w Szczecinie,
 13. Andrzej Nowicki - Administrator bezpieczeństwa informacji Wojewódzkiego, Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych,
 14. Jacek Sych - Współwłaściciel firmy e3gen Sp. z o.o.,
 15. dr hab. prof. WSTE Janusz Typek - WSTE w Szczecinie,
 16. Marek Łatosz - Właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego.

Odbyło się 7 spotkań panelowych obu zespołów  podczas których uczestnicy wymienili wiedzę i doświadczenie  nt. systemu kształcenia, harmonogramu zajęć, sytuacji polskiego absolwenta na rynku pracy, itp.

Efekty współpracy B+R:

 1. Dodatkowe zajęcia - wykłady dla studentów WSTE prowadzone przez Ekspertów:
  - Marek Rupental: „Problemy bezpieczeństwa komunikacyjnego w prowadzeniu działalności gospodarczej”,
  - Piotr Matusiewicz: „Rozwiązania informatyczne dla edukacji i działalności gospodarczej,
  - Andrzej Nowicki: „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie”,
  - Marek Łatosz: „Nowoczesne technologie w przetwarzaniu obrazu i druku”, wizyta w drukarni,
  - Józefa Miozga: „Konstruowanie biznesplanu”.
 2. Nowa specjalność na kierunku Transport - systemy wtryskowe silników wysokoprężnych.
 3. Nowy projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - studia podyplomowe z zakresu Logistyki oraz Bezpieczeństwa w sieci
  i administrowanie bazami danych.
 4. Dni Rozwiązań Apple w WSTE.
 5. Nawiązanie współpracy m.in. w zakresie darmowej powierzchni reklamowej w autobusach PKS Gryfice.
 6. Sponsoring nagrody KE WSTE dla najlepszego absolwenta.
 7. Organizacja krótkich szkoleń dla uczniów szkół średnich nt. :Bezpieczeństwo na drodze”.
 8. Wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje”.
 9. Wykreowanie aktywnych postaw na rynku pracy - motywacja do zakładania własnych działalności gospodarczych.
 10. Promocja współpracy nauki z biznesem podczas konferencji kończącej projekt – wrzesień 2013 r.
 11. Publikacja składająca się z materiałów przygotowanych przez członków zespołów merytorycznych.

II. Szkolenia i doradztwo

W szkoleniach wzięło udział 208 os. - 13 grup x ok. 16 osób.
Odbiorcami szkoleń byli studenci i absolwenci WSTE (do jednego roku po ukończeniu studiów)

Liczba godzin szkoleniowych:  60 h / grupę
Liczba godzin doradczych: 8 h / osobę – każda osoba mogła skorzysta z 8 godzin doradztwa w ramach wybranej przez siebie tematyki szkoleń.

Szkolenia i doradztwo odbyły się w dwóch terminach:

 • grupy I – VII:  01.03 2012 – 28.09.2012,
 • grupy VIII – XIII:  09.03.2013 – 31.08.2013.

Tematy szkoleń:

 1. Konstrukcja biznesplanu i podstaw zakładania działalności gospodarczej (podstawowe elementy biznesplanu, podstawy prawne) – 10 h;
 2. Tworzenie firm typu spin off i spin out (sposoby ich tworzenia, podstawy prawne, źródła kapitału) – 10 h;
 3. Formy finansowania działalności gospodarczej (kapitał na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, wzory wniosków) – 10 h;
 4. Dobra marka i profesjonalizm w działaniu (zarządzanie personelem, czasem, marketingiem i promocja firmy) – 10 h;
 5. Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (podstawy prawne ochrony własności intelektualnej) – 5 h;
 6. Innowacyjność oraz transfer wiedzy i technologii (innowacyjny produkt, metody wymiany wiedzy) – 5h;
 7. Podstawy autoprezentacji  (atrakcyjne CV, techniki autoprezentacji) – 10 h.

Łączna liczba godzin szkoleniowych: 780 h
Łączna liczba godzin doradczych: 1640 h

Uczestnicy w ramach projektu otrzymali:

 • praktyczna wiedzę i umiejętności,
 • możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • doradztwo w zakresie tematyki szkoleń,
 • serwis kawowy, obiad/lunch (na zaplanowanych kilkugodzinnych zajęciach),
 • ubezpieczenie NNW.


III. Konferencja podsumowująca

W dniu 19 września 2013 r. odbyła się konferencja pn. „Edukacja na miarę awansu – Nauka dla Biznesu , Biznes dla Nauki” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie. Konferencja była zwieńczeniem projektu pn. „Współpraca nauki z biznesem – kreowanie podstaw przedsiębiorczych” realizowanego od stycznia 2012 roku do końca września 2013 roku, współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konferencji wzięło udział 112 osób – kadra dydaktyczna WSTE, zachodniopomorscy przedsiębiorcy oraz przyszłoroczni maturzyści Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie. Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami branży transportowej, motoryzacyjnej i informatycznej oraz pokazanie  wypracowanych w ramach prac projektowych efektów i korzyści płynących z intensywnego dialogu między środowiskiem naukowców a pracodawcami. 


Wszystkie cele  projektu zostały zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry