• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Podsumowanie konferencji z dn. 19 września 2013r.

Edukacja na miarę awansu – Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki – tak jest, czy to dopiero przed nami?? – podsumowanie konferencji

W dniu 19 września 2013 r. odbyła się konferencja pn. „Edukacja na miarę awansu – Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie. Konferencja była zwieńczeniem projektu pn. „Współpraca nauki z biznesem – kreowanie podstaw przedsiębiorczych” realizowanego od stycznia 2012 roku do końca września 2013 roku, współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W konferencji wzięło udział 112 osób – kadra dydaktyczna WSTE, zachodniopomorscy przedsiębiorcy oraz przyszłoroczni maturzyści Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie. Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami branży transportowej, motoryzacyjnej i informatycznej oraz pokazanie  wypracowanych w ramach prac projektowych efektów i korzyści płynących z intensywnego dialogu między środowiskiem naukowców a pracodawcami.  

Konferencja prowadzona w formule paneli dyskusyjnych, podczas których poruszane były poniższe tematy.

Pani Magdalena Kotnis, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawiła możliwości  jakie pracownikom nauki, studentom i absolwentom szkół wyższych dają środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz zaprezentowała rolę Agencji  we współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Został omówiony obszar działalności Regionalnych Ośrodków EFS oraz Regionalnego Centrum Badań i Analiz działających w ramach ZARR.

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – poprowadził panel dyskusyjny poświęcony bezpieczeństwu funkcjonowania w transporcie drogowym oraz szkoleniu kierowców.

Kolejnym punktem konferencji było pokazanie na przykładzie WSTE w Szczecinie przez dr Rafała Szymańskiego, dobrych praktyk współpracy nauki z biznesem poprzez prezentację programu „Bon na innowacje”. Celem tego programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Otrzymane wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 

Bardzo ważną dyskusję wzbudziły stanowiska prezentowane przez pana Stanisława Kaprala – Prezesa PEHAMOT Sp. z o.o.,  mgr inż. Tadeusza Bojarskiego – Prezesa BOSCH Diesel Centrum, Zygmunta Dziewgucia – Prezesa Zarządu PSK Gryfice oraz dr hab. inż. Andrzeja Bodnara, prof. WSTE w Szczecinie. 

Pracodawcy zaprezentowali  swoje stanowiska w odniesieniu do cech osobowości i kompetencji jakie powinien posiadać kandydat aplikujący o pracę. Pracodawcy stawiają na pasjonatów, osoby które identyfikują się z własnym miejscem pracy, są lojalne, szanują pracę całego zespołu, charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, są zaangażowane w wykonywaną pracę, nie działają na szkodę firmy poprzez zawłaszczanie  zarówno z dóbr materialnych jak i intelektualnych stanowiących własność przedsiębiorstwa, chętnie podnoszą swoje kwalifikacje. Pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej nie jest w stanie ocenić w pełni kompetencji i cech osobowościowych przyszłego pracownika. W czasie okresu próbnego pracownik dzięki swojej pracy i zaangażowaniu dopiero pokazuje pracodawcy czy jego wybór był trafny. Po pierwsze pracodawcy stawiają na to jakim człowiekiem jest dany pracownik – na jego cechy osobowościowe. Dopiero w drugiej kolejności są kompetencje i wiedza danej osoby.

Kadra dydaktyczna przyznaje, że uczelnie wyższe nie uczą studentów jakimi powinny być pracownikami. Stawiają często na przekazywanie wiedzy teoretycznej, a nie praktycznej. Oprócz tego, że za mało jest czystej praktyki zawodowej podczas studiów – związanej z wybranym kierunkiem kształcenia, to nie ma też stricte zajęć praktycznych np. z zakresu pisania CV, sposobu prezentacji swojej kandydatury na rozmowie kwalifikacyjnej, czy też zachowania się w miejscu pracy, stosunku do pracodawcy i współpracowników. Na tym polu uczelnie polskie mają jeszcze wiele do zrobienia.

Na zakończenie konferencji pan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. WSTE w Szczecinie zaprezentował zasady powstawania, działalność oraz korzyści płynące z zakładania na uczelniach wyższych spółek typu spin-off i spin-out. W tym kontekście została również przeanalizowana sytuacja Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Technicznej w Szczecinie, szans i zagrożeń wynikających z jej specyfiki przy próbie tworzenia tego typu spółek.

Bardzo znaczącą konkluzją całej konferencji było wypracowane przez jej wszystkich uczestników stwierdzenie że „współpraca nie jest towarem, który DA się ŁATWO rozreklamować”. Przedsiębiorcy i pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych kształcący przyszłych pracowników wciąż mają za mało wiedzy o sobie. Dlatego bardzo ważne jest ciągłe podkreślanie znaczenia dialogu, wymiany doświadczeń oraz przełamywanie barier pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Nie bez znaczenia są więc takie spotkania jak ta konferencja, która stwarza możliwości zgłaszania spostrzeżeń, wymianę doświadczeń, zarówno ze strony praktycznej jak i naukowej, edukacyjnej. Taki dialog wiąże się później z lepszym kształceniem przyszłych pracowników, którzy są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, mają większą wiedzę o oczekiwaniach pracodawców. 

Mamy nadzieję, że ta półtoraroczna współpraca między pracodawcami a naukowcami,  w ramach realizacji projektu, utrwali ten dialog, który od siedmiu lat jest prowadzony w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie w ramach Kolegium Ekspertów WSTE. 

Głęboko wierzymy, iż dzięki wymianie doświadczeń,  kształcenie  w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie będzie się doskonalić, a przyszłym jej absolwentom zapewni efektywny start zawodowy.  

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konferencji i zachęcam do dalszej współpracy.

Rektor  WSTE w Szczecinie 
dr Grzegorz Skorny

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry