• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Tworzenie CV oraz Listu motywacyjnego zgodnie z europejskimi standardami

Często pierwszym kontaktem pracodawcy z potencjalnym pracownikiem jest pakiet dokumentów, w skład którego wchodzi list motywacyjny i CV (Curriculum Vitae) będące życiorysem zawodowym. Mimo że cześć specjalistów uważa, iż list motywacyjny jest zbędnym dokumentem – przecież skoro dana osoba stara się o pracę, to z pewnością posiada do tego motywację, jednak dobry list motywacyjny może zachęcić a słaby - pogrążyć kandydata. CV jest zbiorem dokonań kandydata na polu zawodowym, często poszerzonym o dodatkowe informacje, tj. znajomość języków, ukończone kursy, zainteresowania, hobby. Oba dokumenty są swego rodzaju wizytówką, być może jedyną informacją o kandydacie jaką będzie posiadał potencjalny pracodawca.

Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) – najważniejsze elementy / wskazówki

 • Dane osobowe - imię i nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania (w niektórych wzorach – dane te nie występują), aktualny numer telefonu, e-mail (zawierający np. imię i nazwisko albo samo nazwisko, a nie nick albo pseudonim artystyczny)
 • Zdjęcie - jest mile widziane, choć nieobowiązkowe. Jeśli już kandydat je umieszcza, należy zwrócić uwagę aby postać była schludnie i elegancko ubrana. Zdjęcie z wakacji lub imprezy absolutnie nie może znaleźć się w CV
 • Informacje o wykształceniu – ułożone chronologicznie poczynając od najbardziej aktualnego. Powinny być na tyle szczegółowe aby oddawały obraz dziedziny w której dana osoba się specjalizuje (nazwa jednostki kształcącej oraz czas trwania nauki)
 • Doświadczenie zawodowe – ułożone chronologicznie poczynając od najbardziej aktualnego. W tej części powinna się znaleźć informacja nt. okresu pracy i zajmowanego stanowisko, opis wykonywanych czynności, szczególnie akcentując zakres, który czeka kandydata w przyszłej pracy
 • Dodatkowe informacje tj. znajomość języków, ukończone kursy, zainteresowania, hobby – informacje te poszerzają wiedzę na temat kandydata, jego ambicji, zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu. Nie należy wyolbrzymiać, o kłamstwie nie wspominając, ponieważ może się okazać, że czytający CV / przyszły pracodawca będzie miał te same zainteresowania i z pasją o nie zapyta
 • CV powinno być przejrzyste i estetyczne, informacje powinny być pogrupowane tematycznie, z naciskiem na najważniejsze dane. CV powinno być sporządzone przy użyciu tej samej czcionki. Harmonia i przejrzystość świadczą o tym z jakim kandydatem potencjalny pracodawca ma do czynienia.

List motywacyjny – najważniejsze elementy / wskazówki

Struktura listu motywacyjnego - powinien zawierać od 3 do 4 akapitów zawartych na jednej stronie A4 o następującej budowie:

 • Pierwszy akapit - informacje dotyczące motywów pisania listu oraz stanowiska o które kandydat się stara. Treści w tej części zawarte, powinny być konkretne, zrozumiałe i przejrzyste – stwierdzające jednoznacznie co kandydat chce robić

 • Drugi akapit – konkretna informacja o umiejętnościach, kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata. Należy pamiętać, iż wszelkie rozbudowane informacje mogą znaleźć się jedynie jeśli są istotne z punktu widzenia nowej posady (np. zakres czynności na stanowiskach, które zajmował kandydat, informacja o tematyce szkoleń i kursów, które odbył kandydat)
 • Trzeci akapit - cechy charakteru oraz umiejętności personalne kandydata z punktu widzenia nowej posady, np. przy staraniu się o pracę przedstawiciela handlowego powinny ujęte zostać takie cechy jak kreatywność, komunikatywność, samodzielność, uparte dążenie do celu; przy aplikowaniu na stanowisko sekretarki ważniejsze będą takie cechy osobowości jak sumienność, doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Czwarty akapit – podziękowania za rozpatrzenie oferty, wyrażenie gotowości i chęci współpracy. Często używanym zwrotem na zakończenie listu jest: „Z wyrazami szacunku” oraz własnoręczny podpis
 • List motywacyjny powinien być odpowiedzią na ogłoszenie o pracę, tzn. że informacje w nim zawarte powinny nawiązywać do oferty i być pogrupowane zgodnie z wcześniejszym wypunktowaniem; powinien być przejrzysty
 • Podobnie jak przy CV- mocne strony należy uwypuklić, a pisania o słabych za wszelką cenę unikać. Ta sama zasada dotyczy wyolbrzymiania.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry