• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Możliwości oraz warunki zatrudnienia i rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą

Nowy etap na europejskim rynku pracy

1 maja tego roku minie 5 lat od naszej akcesji do Unii Europejskiej. Większość z nas nie wyobraża już sobie, a cześć młodzieży w ogóle nie pamięta, Europy podzielonej granicami, paszportów czy kontroli granicznych. Jako obywatele Unii możemy bez przeszkód poruszać się w jej ramach, mamy swobodę osiedlania, a od 01.05.2011 także nieograniczoną swobodę podejmowania zatrudnienia. Z tym bowiem dniem mija ostatecznie tzw. okres przejściowy, który mógł trwać maksymalnie 7 lat od chwili akcesji, w czasie którego część państw Unii zdecydowała się na ochronę swojego rynku pracy. Od maja zatem przestają istnieć ostatnie bariery zatrudnienia dla obywateli Polski – odnoszące się do Niemiec, Austrii, Lichtensteinu i Malty.

Nie zmieni się jednak wiele w tej kwestii dla studentów chcących podjąć pracę „dorywczą” w UE. Mianowicie dotychczas w krajach gdzie rynek pracy był już otwarty, obowiązywała zasada wolności pobytu i pracy do 90 dni. Po tym czasie jeśli pobyt się przedłużał - należało ustalić jego zasady, bądź to występując do odpowiedniego urzędu o pozwolenie na pobyt czasowy, bądź meldując się w miejscu zamieszkania. Jednakże nawet studenci muszą spełnić pewne wymogi formalne aby moc podjąć legalną pracę, także wakacyjną. Każdy wyjeżdżający, szczególnie do krajów, które właśnie uwalniają swój rynek pracy (m.in. Niemcy) powinien legitymować się aktualnym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym jego immatrykulację, co najmniej do 30.09.2011. Tu również istnieje ograniczenie do max. 90 dni pracy i to przypadających na oficjalne ferie i wakacje akademickie obowiązujące w kraju macierzystym. Takie ograniczenia mają na celu promocję pracy studentów, jako pracy wakacyjnej, kiedy to stanowią oni idealne uzupełnienie rynku np. w zakresie zatrudniania w turystyce, gastronomii i usługach. Trzeba pamiętać, że przed wyjazdem konieczne jest również załatwienie formalności związanych z potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci w tym wypadku, występują o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 01.01.2011 przepisami może im być wydana jednorazowo na max. 6 mies. Posiadanie EKUZ, stanowi dla zagranicznego pracodawcy dowód, że „pracownik-student” jest ubezpieczony w swoim kraju ojczystym i nie ma obowiązku ubezpieczania go w systemie kraju, w którym pracuje.

Poza tymi ogólnymi zasadami, trzeba pamiętać, że jednak nawet w ramach Unii istnieją różnice w systemach regulujących zatrudnienie i rynek pracy. W większości krajów, należy zgłosić swój, nawet czasowy pobyt, w urzędzie gminy (bądź odpowiadającej mu jednostce administracji terenowej) – dotyczy to np. w Grecji czy Hiszpanii. Natomiast np. w Finlandii należy także zgłosić swój pobyt w urzędzie pracy. Zwykle formalności tych wspólnie z pracownikiem dokonuje pracodawca, jednak każdy wyjeżdżający musi o tym pamiętać.

Osoby nie będące studentami aby podjąć pracę na terenie danego państwa będą musiały złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu oraz pisemne oświadczenie pracodawcy mówiące o zamiarze powierzenia danej osobie wykonywania pracy (lub o wykonywanej pracy wraz z potwierdzeniem, że uzyskane dochody wystarczą na utrzymanie na terytorium danego państwa - np. zaświadczenie z banku o posiadanych środkach, zaświadczenie o wynagrodzeniu pobieranym za wykonywaną pracę). Obligatoryjnym dokumentem jest również kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienie do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium danego państwa.

Wymóg zarejestrowania pobytu dotyczy również studentów chcących podjąć studia w innym kraju, przy czym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie o studiowaniu wydawane przez uczelnię przyjmującą. W przypadku aplikowania na studia w danym kraju wymagany jest dokument potwierdzający wykształcenie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie świadczenia zdrowotne są dostępne na podstawie EKUZ. 
Poszukując pracy w UE należy pamiętać także o konieczności uznawania kwalifikacji i wykształcenia za granicą czyli o posiadaniu odpowiednika dokumentu potwierdzającego kwalifikacje i wykształcenie, zgodnego z przepisami danego kraju. W Polsce uznawaniem dokumentów o wykształceniu (dla osób wyjeżdżających do innego kraju), który jest ważny za granicą zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://www.buwiwm.edu.pl/).
Gwarancją bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy za granicą jest korzystanie ze sprawdzonych agencji lub z międzynarodowych agend UE, takich jak EURES.

Samozatrudnienie

Państwa należące do UE już od początku 2004 roku popierają „samozatrudnienie” czyli zakładanie własnej działalności gospodarczej nie tylko przez swoich mieszkańców, ale również przez obcokrajowców na terytorium danego państwa. Obywatele UE mają możliwość zakładania własnej działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów w tym zakresie. Więcej na temat samozatrudnienia w dziale: Formy zatrudnienia obowiązujące w Polsce.

Zaś szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia w danym państwie można uzyskać na stronach internetowych podanych w dziale: Pomocne strony www lub kontaktując się z się z Wydziałem Ekonomiczno–Handlowym Polskiej Ambasady w państwie członkowskim, w którym planujemy działalność. Lista wydziałów i dane teleadresowe znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
Więcej informacji dla szukających pracy zagranicą, warunków życia i możliwości podjęcia nauki znaleźć można na:

http://www.europass.org.pl/
http://europa.eu/eu-life/work-business/index_pl.htm
http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=26

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry