• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Jak i gdzie szukać pracy, czyli metody poszukiwania pracy w globalnie rozwijającej się gospodarce

W trakcie poszukiwania pracy najważniejsza jest motywacja i chęć podjęcia zatrudnienia. Aby nasze starania się powiodły trzeba wykonać określone kroki. Poniżej przestawiamy informacje, które pomogą w poszukiwaniu zatrudnienia:

Media

Wiele dzienników ogólnopolskich (np. Gazeta Wyborcza), regionalnych (np. Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński) i pism branżowych wydaje specjalne dodatki lub posiada rubryki, gdzie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy, często zawierających dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i potrzebnych umiejętności. Czytając takie ogłoszenia, należy pamiętać, iż firmy na ogół podają w ogłoszeniach cechy „kandydata idealnego”, a takiego na rynku pracy trudno przedsiębiorstwom znaleźć. Bywa i tak że nawet ci którzy spełniają wszystkie wymagane kryteria nie dostają pracy. W takiej sytuacji firmy albo ponownie zamieszczają ogłoszenia lub sięgają po kandydatów nie do końca spełniają zapisane w ogłoszeniu oczekiwania.

Stacje radiowe i telewizyjne same lub na zlecenie firm, urzędów emitują programy mające na celu ukazanie sytuacji na rynku pracy oraz zachęcenie do korzystania z różnych form poszukiwania zatrudnienia. Przedstawiają wówczas tzw. „zawody przyszłości", czyli takie w których dziś i w najbliższej przyszłości będzie można znaleźć zatrudnienie. Zdarza się, że w audycjach prezentowane są aktualne ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. 

Internet jest w dzisiejszych czasach ważnym narzędziem poszukiwania pracy, ale także miejscem zatrudnienia (sklepy internetowe, telepraca). W sieci istnieje wiele portali zajmujących się zamieszczaniem ofert pracy na rzecz pracodawców, jak i potencjalnych pracowników.

Najbardziej popularne portale zawierające oferty pracy to:

W mediach:


Na tych stronach można znaleźć nie tylko konkretne oferty pracy lecz także cenne informacje nt. rozwoju zawodowego, planowania kariery, szkoleń i kursów. Ważnym jest to aby pamiętać, że odpowiednia oferta pracy może pojawić się np. raz na 3 miesiące albo rzadziej i może to być ta jedna szansa, tak więc nie jest trudno ją przeoczyć np. poprzez tygodniowe zaniechanie poszukiwań.

Daj się poznać przyszłemu pracodawcy, czyli składanie aplikacji w firmach i instytucjach (listownie lub osobiście)

Ważną zasadą jest osobisty kontakt z potencjalnym pracodawcą. Warto stworzyć listę interesujących firm z określonej branży i osobiście się tam udać, zapytać o wolne stanowiska pracy, przedstawić swoją osobę i zostawić CV. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Być może zrobisz dobre wrażenie i niewykluczone, że za jakiś czas otrzymasz propozycję spotkania – należy pamiętać, że rynek pracy funkcjonuje  niezwykle dynamicznie. Przypomnij o sobie telefonicznie potencjalnemu pracodawcy, nie zrażaj się, jeśli nie otrzymujesz zwrotnej informacji. Taki sposób poszukiwania pracy to sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności.


Biura Karier (BK) i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Działają przy wyższych uczelniach, ich zadaniem jest pomoc w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji, planowania, rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarcze. BK i AIP służą informacją oraz radą głównie swoim studentom i absolwentom. Pomagają im płynnie przejść z etapu nauki do skutecznego poszukiwania zatrudnienia oraz funkcjonowania na rynku pracy. BK czy AIP często prowadzą szkolenia, doradztwo zawodowe oraz udzielają porad prawnych, finansowych i marketingowych, udzielają informacji o rynku pracy, poszukują i udostępniają oferty pracy (stałej i czasowej) oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami. AIP w miarę swoich możliwości udostępniają pomieszczenia biurowe studentom i absolwentom głównie osobom do 30 roku życia, pomagają wypromować nowopowstające firmy swoich „podopiecznych”. AIP jednak pobierają opłaty w zależności np. od zakresu pomocy (zwykle jest to ok. 250 zł miesięcznie). W szczególnych przypadkach może być wydana indywidualna decyzja o przyznaniu pomocy dla osoby po 30 roku życia.

Agencje

Agencje pośrednictwa pracy posiadają oferty pracy oraz oferty potencjalnych pracowników – poszukujących zatrudnienia. Zgodnie z polskim prawem pośrednictwo pracy jest bezpłatne, pośrednik powinien posiadać certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy lub ministerstwa właściwego ds. pracy w danym kraju. Agencje są zwykle pośrednikiem między pracodawcą a pracobiorcą, ich rolą jest zamieszczanie ogłoszeń i prowadzenie selekcji i rekrutacji. Agencje posiadają bazy danych, w których można umieścić oferty dot. zatrudnienia, nie gwarantuje to jednak zatrudnienia, zwiększa jednak prawdopodobieństwo znalezienia pracy.

Agencje pracy tymczasowej szukają na zlecenie firm - pracowników którzy po spełnieniu odpowiednich wymagań będą zatrudnieni na czas określony. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Oferty mogą dotyczyć pracy wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości lub pracy fizycznej. Dzięki pracy na określony czas zdobyć można  doświadczenie, a niejednokrotnie taki rodzaj pracy z czasem zmienia się w zatrudnienie na stałe.

Lokalne organizacje społeczne: np. stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia, organizacje młodzieżowe i koła naukowe.

Wojewódzkie Urzędy Pracy – sezonowa praca za granicą

Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) współpracują z urzędami pracy innych państw, w zakresie rekrutacji kandydatów do pracy zagranicą. Odbywa się to poprzez przesyłanie wymogów formalnych oraz branż, w których istnieje zapotrzebowanie na zatrudnienie. Na powyższe oferty bezpośrednio odpowiadają mieszkańcy naszego kraju lub przesyłają zgłoszenia za pośrednictwem WUP.  Propozycje pracy dotyczą najczęściej gospodarstw rolnych oraz ogrodnictwa w Niemczech, Francji i Belgii. Studenci mogą wyjechać do pracy na okres od 8 tygodni do 3 miesięcy. Oferty dotyczą osób od 18 do 30 roku życia. Szczegółowe informacje dla województwa zachodniopomorskiego znaleźć można na www.wup.pl

Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) prowadzą rejestr osób bezrobotnych oraz ofert pracy. Można tam również skorzystać z rożnego rodzaju bezpłatnych szkoleń,  dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, czy też skorzystać z usług poradnictwa zawodowego.
W PUP prowadzone są kluby pracy dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych. Zajęcia w klubach pracy mają na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Więcej informacji o zakresie działań PUP znaleźć można na: http://www.psz.praca.gov.pl/

EURES – EURopean Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, a jej głównymi celami są:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy
  • informacje nt. warunków życia i pracy w krajach członkowskich
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Zainteresowani wchodząc na: http://www.eures.praca.gov.pl/ skorzystać mogą m.in. z:

  • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, 
  • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą, 
  • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich. 


Usługi sieci EURES są bezpłatne i ogólnodostępne. Na stronie http://ec.europa.eu/eures/ kandydaci do pracy mogą stworzyć swój własny profil, na którym umieszczają swoje CV, które następnie udostępnia się pracodawcom. Pracodawcy mają możliwość wysłania oferty o pracę na podany e-mail. Ważne jest aby odwiedzać systematycznie własne konto, ponieważ po 3 miesiącach nieobecności na profilu - CV kandydata staje się niewidoczne dla pracodawców. Za pomocą wyszukiwarki umieszczonej na portalu, można uzyskać dostęp do aktualizowanych na bieżąco ofert pracy z 31 krajów. Ponadto EURES na szczeblu europejskim, a także w ramach poszczególnych krajów organizuje prezentacje pracodawców, konferencje szkoleniowe i targi pracy. Na stronie EURES w zakładce „życie i praca” dostępne są informacje dotyczące sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach, ochrony zdrowia, przepisów socjalnych, znalezienia szkoły i mieszkania, podatków oraz kosztów życia. W celu indywidualnych konsultacji dotyczących rozwoju zawodowego oraz uzyskania szczegółowych informacji nt. danego kraju można skontaktować się z doradcą EURES. W województwie zachodniopomorskim takie doradztwo zapewnia WUP (więcej na:http://www.wup.pl/index.php?id=415#menu_top), jednak informacje można uzyskać także w PUP (więcej na:http://www.wup.pl/files/content/Kadra_EURES1.pdf).

Targi i giełdy pracy
Targi lub giełdy pracy (ogólne jak i branżowe) to specyficzne spotkania, gromadzące w jednym miejscu większą ilość pracodawców i osoby zainteresowane podjęciem pracy. Zwykle trwają 1 – 2 dni i mają za zadanie zaprezentowanie ofert obu stron. Często w czasie giełd lub targów na specjalnie przygotowanych stoiskach - pracodawcy zbierają CV zainteresowanych podjęciem pracy a nawet przeprowadzają wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Udział w targach i giełdach jest doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z firmą. Należy, więc udając się na nie, zabrać ze sobą aktualne CV (ewentualnie kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje). Większość takich spotkań organizuje się dla studentów i absolwentów, ale na targi może przyjść każdy. Warto brać udział w takich przedsięwzięciach, gdyż dzięki nim można lepiej poznać przyszłych pracodawców i ich wymagania.
Kontakty prywatne 
W dzisiejszych czasach to jeden z bardziej efektywnych sposobów na znalezienie pracy. Dzieje się tak dlatego, że wielu pracodawców nie poszukuje pracowników poprzez ogłoszenia w mediach, agencjach czy urzędach. Mając informację od znajomych / rodziny o wolnych miejscach pracy, można dowiedzieć się od nich także o charakterze danej pracy i atmosferze tam panującej. To zaś pozwala lepiej przygotować się do ewentualnej rozmowy z pracodawcą, podczas której dobrze mieć sprecyzowane ale nie nadto wygórowane oczekiwania.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry