• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

To już kolejna specjalistyczna oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie powstałych z myślą o konkretnej grupie zawodowej, ściśle związanej z zarządzaniem transportem, logistyką i organizacją ruchu.

Program studiów podyplomowych skupia się na przekazaniu od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:

 • zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
 • praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z ruchem drogowym i zarządzaniem nim, oraz infrastrukturą drogową,
 • umiejętność samodzielnego opracowania i oceny projektu organizacji ruchu,
 • przygotowanie słuchaczy do opiniowania projektów drogowych, sporządzania opinii opracowań planistycznych dotyczących dróg, opracowywania wytycznych do projektów drogowych w zakresie najważniejszego kryterium celowości budowy i przebudowy dróg dla poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,
 • współpracy między zarządcami  dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii,

To inwestycja w kolejny szczebel

W końcu nadejdzie ten moment w życiu zawodowym, gdy trzeba będzie podjąć wysiłek wspięcia się na kolejny szczebel drabiny kariery. Ten krok będzie tym łatwiejszy, im lepiej będziemy do niego przygotowani. Także w branży transportowej rosnąca wciąż konkurencja na rynku pracy wymaga podnoszenia kwalifikacji, dlatego warto zainwestować czas i środki na przykład w studia podyplomowe. Korzyścią może być nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale także spotkania z grupą osób ściśle związaną z daną branżą, które stworzą pole do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych kontaktów.

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg.
 • Pracownicy zarządów dróg o wykształceniu niedrogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.
 • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zajmujący się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg.
 • Instruktorzy na kursach nauki jazdy oraz egzaminatorzy prawa jazdy. 
 • Początkujący projektanci dróg.
 • Osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót.
 • Działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 • Pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe.
 • Osoby planujące podjęcie pracy w organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej.

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie drogami, zarządzanie ruchem drogowym oraz nadzór nad zarządzaniem ruchem w aspekcie NPBRD 2013-2020 
 • Warunki techniczne dla infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 • Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu - przyczyny powstawania wypadków drogowych 
 • Metody analiz wypadków drogowych na potrzeby poprawy BRD 
 • Warunki techniczne stosowania znaków drogowych 
 • Bezpieczeństwo użytkowników dróg w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym 
 • Podstawy i zasady sporządzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 
 • Zarządzanie drogami i ruchem drogowym w praktyce 
 • Stosowanie aktów prawnych w ruchu drogowym– case study
 • Seminarium dyplomowe.

Okres trwania studiów

Dwa semestry. Zjazdy w soboty i niedziele (ok. 6-7 zjazdów w semestrze).
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 184

Termin rozpoczęcia: 1 października 2019 r.

Koszt

3.600 zł (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.800 zł.)

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przede wszystkim praktycznych oraz aktywizujących metod nauczania, takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji na zadane tematy czy wykłady interaktywne. Zajęcia wspierane są licznymi materiałami audio-video. 


Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry