• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Mechatronika i agrotronika w pojazdach i maszynach rolniczych

STUDIA  PODYPLOMOWE 

dla nauczycieli uczących przedmioty zawodowe

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela moduł 4 nadający uprawnienia do
nauczania drugiego przedmiotu

związanego z  Mechatroniką i agrotroniką w  pojazdach i  maszynach rolniczych z uwzględnieniem zagadnień opisanych w/w cytowanym rozporządzeniu.

oraz innych osób zainteresowanych techniką rolniczą


Termin rozpoczęcia: 1 października 2019

Cel studiów:

Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę  w zakresie użytkowania , naprawy i diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń oraz narzędzi stosowanych w rolnictwie, oraz dodatkowo eksploatację i obsługiwanie stosowanych urządzeń i systemów agrotronicznych. Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo – naprawczych http://www.agromarketwiewiecko.pl/serwis-maszyn.html

Znajomość powyższej problematyki wydatnie ukierunkuje absolwenta na wysokiej klasy specjalistę w zakresie agrotechniki i mechaniki.

Dla nauczycieli  w zakresie:

 • dydaktyki kształcenia zawodowego:
 • metodyki nauczania przedmiotów zawodowych
 • aktywnego korzystaniem z prawa oświatowego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także własnego rozwoju zawodowego
 • organizacji oraz ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • psychologicznych aspektów edukacji szkolnej

Bez modułu dydaktycznego  dla:

 • kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy                 
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 2. Nauczyciele: dyplom w zakresie nauk technicznych lub studia wyższe i zaświadczenie o nauczaniu przedmiotów zawodowych

Czas trwania: dwa semestry (50% zajęć teoretycznych w e-learningu)

Termin rozpoczęcia: 20 października 2018r.
Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Koszt studiów:

1.   3900 zł z modułem dydaktycznym.
2.   2900 zł inne osoby zainteresowane techniką rolniczą.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

 

Studia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Mechatronika i agrotronika w pojazdach i maszynach rolniczych

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry