• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Informatyka w dydaktyce

Cel studiów

Celem jest  przygotowanie czynnych nauczycieli do  stosowania narzędzi informatycznych  w nauczaniu  przedmiotów oraz pracy pozaszkolnej nauczyciela,  a także przygotowanie słuchaczy do roli doradców dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach. 

Studia są skierowane także do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki oraz jej praktycznego wykorzystania.

Słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację z zakresu informatyki w szczególności dotyczących:

1. Systemów informatycznych
2. Sieci komputerowych
3. Wstępu do programowania
4. Technologii multimedialnych
5. Aplikacji sieciowych
6. Relacji bazy danych
7. Grafiki komputerowej

i nauczyciele

1. Multimedialne wspomaganie dydaktyki
2. Dydaktyka nauczania przedmiotowego z wykorzystaniem technologii informatycznej

W programie studiów duży nacisk kładzie się na poznanie i wykorzystanie systemów wspomagających nauczanie, w tym na rozwijanie umiejętności pozyskania i udostępniania wiedzy za pośrednictwem sieci lokalnej i rozległej.

Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o nowoczesne pracownie komputerowe.

Studia przeznaczone są:

z modułem dydaktycznym (200 godz.) dla:

  • nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe 

bez modułu dydaktycznego (180 godz.) dla:

  • wszystkich posiadających wyższe wykształcenie i chcących korzystać z narzędzi informatycznych

Opłata za studia:

Z modułem dydaktycznym – 2.900 zł (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.450 zł.)
Bez modułu dydaktycznego – 2.500 zł (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.250 zł.)


Termin rozpoczęcia studiów: 20 października 2018r.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry