• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Informatyka dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie zaprasza kandydatów na studia podyplomowe

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

przeznaczone dla nauczycieli absolwentów wyższych szkół zawodowych lub magisterskich, którzy będą uczyli i korzystali z narzędzi informatyki,
zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonania zawodu nauczyciela (moduł 4)
nadającej uprawnienia do: nauczania drugiego przedmiotu - informatyki

Cel studiów

A. Przekazanie niezbędnej wiedzy informatycznej, przygotowanie czynnych nauczycieli do uczenia i stosowania narzędzi informatycznych.

B. Przygotowanie do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów oraz pracy pozaszkolnej nauczyciela.

C. Przygotowanie słuchaczy do roli doradców dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach.

Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego kwalifikację z zakresu INFORMATYKI w szczególności dotyczących:

1. Systemów informatycznych
2. Sieci komputerowych
3. Wstępu do programowania
4. Technologii multimedialnych
5. Aplikacji sieciowych
6. Relacji bazy danych
7. Grafiki komputerowej
8. Obsługa i eksploatacja urządzeń w pracowni komputerowej

oraz moduł dydaktyczny

9. Informatyczne środki dydaktyczne
10. Metodyka nauczania informatyki

Praktyka pedagogiczna 

Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o nowoczesne pracownie komputerowe

Wymagane dokumenty

Nauczyciele: dyplom ukończenia studiów wyższych w obszarze nauk technicznych

Czas trwania

dwa semestry dla osób, które ukończyły studia techniczne 
cztery semestry dla osób, które ukończyły studia o innym profilu niż techniczny 

50% zajęć teoretycznych w e-learningu  

Termin rozpoczęcia: 20 października 2018r.

Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele)

Koszt studiów

2.900 zł. (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.450 zł.)

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry