• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Doradca zawodowy w oświacie i instytucjach rynku pracy

Cel studiów 

Celem studiów jest ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, kształtowanie podstaw praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych, a także ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych, umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery).
Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej.
Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi. 

Adresaci studiów 

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań: 

 1. Doradcy zawodowego w szkołach oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, 
 2. Doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, 
 3. Doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, 
 4. Doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.  

Program studiów 

 1. Poradnictwo zawodowe w systemie oświaty – regulacje prawne. 
 2. Jakość i standaryzacja usług w poradnictwie edukacyjno – zawodowym. 
 3. Klasyfikacje współczesnych koncepcji rozwoju zawodowego i wyboru zawodu. 
 4. Poradnictwo oraz doradztwo zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej. 
 5. Praktyczne umiejętności międzykulturowe doradcy zawodowego. 
 6. Psychologia w pracy doradcy zawodowego. 
 7. Metodyka poradnictwa zawodowego. Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym. 
 8. Ewaluacja pracy doradcy zawodowego. 

Studia przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej uczelni (platforma e-learning). 

Studia zakończą się egzaminem. 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Wymagane dokumenty 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

Czas trwania 

Dwa semestry (50% zajęć teoretycznych w e-learningu) 

Termin rozpoczęcia: 20 października 2018r.

Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) 

Koszt studiów

2.900 zł. (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.450 zł.)

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry