• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

ZAPRASZAMY na 

STUDIA  PODYPLOMOWE 
dla nauczycieli uczących przedmioty zawodowe i innych osób nie związanych z oświatą

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonania zawodu nauczyciela moduł 4 nadającej uprawnienia do 
nauczania drugiego przedmiotu 
związanego z budową, naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych, 
z uwzględnieniem zagadnień opisanych w/w cytowanym rozporządzeniu. 
 
 

Termin rozpoczęcia: 1 października 2019

Cel studiów:

Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę z zakresu techniki motoryzacyjnej  ze szczególnym uwzględnieniem:

 -budowy, obsługi  i technologii napraw pojazdów samochodowych i maszyn  rolniczych
- elektrotechniki i elektroniki pojazdów trakcyjnych,
- badań technicznych pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
- budowy i obsługi elektronicznych układów wtryskowych,
- budowy i zasady działania komputerowych urządzeń diagnostycznych,
- ekologicznych problemów transportu
- grafiki inżynierskiej

Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo - naprawczych. Stanowiska te wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia kontrolno – pomiarowe stosowane w Unii Europejskiej.

Znajomość powyższej problematyki wydatnie ukierunkuje absolwenta na wysokiej klasy specjalistę w branży motoryzacyjnej.

Dla nauczycieli  w zakresie:

- dydaktyki kształcenia zawodowego:
- metodyki nauczania przedmiotów zawodowych 
- aktywnego korzystaniem z prawa oświatowego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także własnego rozwoju zawodowego
- organizacji oraz ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
- psychologicznych aspektów edukacji szkolnej 

Bez modułu dydaktycznego  dla: 

- kadry zarządzającej, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy
- osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.


Wymagane dokumenty:

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych
2. Nauczyciele: zaświadczenie o nauczaniu przedmiotów zawodowych


Czas trwania:

dwa semestry (50 % zajęć teoretycznych w e-learningu)

Formularz zgłoszeniowy


Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).
Minimalna liczba osób do uruchomienia studiów: 15.  

Koszt studiów: 2.900 zł.  (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 1.450 zł.)

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej


Studia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry