• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie zaprasza kandydatów na studia podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

Cel studiów

Studia umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy z zakresu bezpieczenstwa teleinformatycznego w świetle obowiazujacych przepisów prawnych oraz wiedzy technicznej  niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych w urzędach i instytuacjach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych, z uwzględnieniem metod wdrażania tych zasad. 

W trakcie studiów omawiane są kwestie z zakresu ochrony zasobów teleinformatycznych z uwzględnieniem potencjalnych źródeł wypływu informacji oraz praktycznych sposobów przeciwdziałania utracie lub ujawnieniu informacji. 

Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych właściwości techniczno-użytkowych oraz możliwości zastosowania w pracy współczesnych elektronicznych środków służących do: przetwarzania, przesyłania i archiwizowania informacji, z uwzględnieniem zasad działania stosowanych do tego celu urządzeń i systemów informatycznych oraz właściwych, bezpiecznych sposobów ich wykorzytywania. Absolwent studiów dysponuje wiedzą w zakresie niezbędnym dla samodzielnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych obecnie w pracy urzędów i instytucji.

Adresaci

Studia kierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności umożliwiających świadome korzystanie z urządzeń informatycznych, służących bezpiecznemu przetwarzaniu informacji oraz danych, takich jak: kopiowanie, magazynowanie, kodowanie oraz przesyłanie w łączach telekomunikacyjnych. Osoby wyposażone w taką wiedzę i umiejętności znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w strukturach administracji publicznej, instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach zainteresowanych bezpiecznym użytkowaniem urządzeń i zasobów teleinformatycznych.

Słuchacz otrzyma świadectwo kwalifikacji potwierdzających wiedzę z przedmiotów

 • Prawne aspekty ochrony informacji - dane osobowe
 • Prawne aspekty ochrony informacji - polityka bezpieczeństwa informacji
 • Prawne aspekty ochrony informacji - informacje niejawne
 • Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Kryptografia w systemach informatycznych
 • Zasady bezpiecznego tworzenia aplikacji
 • Narzędzia w bezpieczeństwie IT
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wymagane dokumenty

dyplom ukończenia studiów wyższych

Czas trwania

dwa semestry (50% zajęć teoretycznych w e-learningu)

Termin rozpoczęcia: 20 października 2018r.

Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele)

Koszt studiów

4.300 zł. (możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty po 2.150 zł.)

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych:

1) Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz uzyskać  dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy więcej

2) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej


Studia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry