• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Kształcenie specjalistyczne

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 

Rekrutacja do 1 października 2019r.

oferuje kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury, które jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) w zakresie :

ksztalcenie-specjalistycznebudowa.jpg ksztalcenie-specjalistyczneelektronik.jpg ksztalcenie-specjalistycznespedytor.jpg

  • wyższe kwalifikacje zawodowe
  • tylko 4 semestry w uczelni wyższej 
  • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego*

Kształcenie specjalistyczne jest dla tych, którzy:

  • Chcą szybko zdobyć zawód  (tylko 4 semestry)  np. dla absolwentów liceum ogólnokształcącego
  • Chcą się przekwalifikować - absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
  • Chcą się przekwalifikować -  absolwenci szkół wyższych „nietechnicznych” 

Profil: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry
Liczba ECTS: 90
Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
Odpłatność: 395 zł miesięcznie 

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:

  • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo  ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości.

*W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznegoW przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia słuchacz otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty

Możliwość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów kształcących w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych o profilu praktycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.

 

Model etapu edukacji składający się z krótkiego cyklu studiów pierwszego stopnia, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

5 poziom Polskich Ram Kwalifikacji (5 poziom PRK)
(jest to stopień wyżej niż technik - 4 poziom PRK, a stopień niżej niż inżynier - 6 poziom PRK)

ksztalcenie_02.jpg

 

 

ksztalcenie_01.jpg

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry