• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWYCH ZASAD ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ - dotyczy studentów I-go roku studiów inżynierskich

KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWYCH ZASAD ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ - dotyczy studentów I-go roku studiów inżynierskich

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie informuje, iż na mocy art. 67 ust.5 pkt 1  ustawy z dn. 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym, i nauce został zmieniony wymiar czasu odbywania praktyki zawodowej dla studentów studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym.
Wskazany wyżej przepis ustawy, stanowi że: „program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 6 miesięcy –w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich”.
W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do odbycia po każdym roku studiów praktyk zawodowych w wymiarze 2 miesięcy, (nie dotyczy studentów będących w zatrudnieniu lub prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z programem praktyk).

W sprawach indywidualnych zapraszam po informację do Rektoratu.

Rektor WSTE w Szczecinie

Ważne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry