• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Zostań diagnostą samochodowym

W ramach projektu: „Zostań diagnostą samochodowym”, WSTE oferowało bezpłatne szkolenie oraz pokrycie kosztów egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania zawodu dla 100 osób (grupy szkoleniowe 10-osobowe).

Program szkolenia przygotowany był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. 246, poz. 2469). Zakres tematyczny obejmował 120 godzin, podzielonych na 6 części:

1. Bhp (3 h);

2. I część - szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska (54 h);

3. II część - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 h);

4. III część - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych (16 h);

5. IV część - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem (14 h);

6. V część - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

 • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,-  pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi (24 h).

 

Szkolenie przeznaczone było dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w stacjach kontroli pojazdów, serwisach samochodowych, gdzie zdobyte kwalifikacje zawodowe są warunkiem zatrudnienia, lub będą wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności serwisowej obejmującej między innymi kontrolę i diagnostykę stanu technicznego pojazdów.

W czasie zajęć kursanci otrzymali pełną wiedzę z zakresu przepisów prawnych związanych  z wykonywaniem badań technicznych przez stacje kontroli,  prawidłowej interpretacji i sposobów postępowania w nietypowych przypadkach.

Zajęcia prowadzili wieloletni praktycy a zarazem wysoko wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej. Kursanci poprzez prowadzących mieli bezpośredni dostęp do stacji kontroli pojazdów, certyfikowanych urządzeń i przyrządów diagnostycznych najnowszej generacji oraz sal wykładowych - wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, aby uzyskać uprawnienia diagnosty samochodowego.

Właściwe przygotowanie do egzaminu wiąże się z bardzo szczegółową i dokładną realizacją programu w czasie, którego konieczne jest dokładne zapoznanie każdego z kursantów zarówno z przepisami jak i obsługą najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych.

Szkolenia przeznaczone były dla osób mających wykształcenie co najmniej średnie techniczne, w szczególności dla tych posiadających odpowiedni staż pracy w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie naprawy pojazdów. W szkoleniu udział wzięły pracujące osoby dorosłe (zatrudnione na umowę o pracę), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy);

Każdy uczestnik projektu otrzymał:

 • bezpłatne szkolenie – 120 h;
 • zwrot kosztu egzaminu państwowego;
 • zwrot kosztów dojazdu (dla osób mieszkających poza Szczecinem);
 • bezpłatne wyżywienie oraz serwis kawowy;
 • materiały i pakiety szkoleniowe.

 

Szkolenia prowadzone były poza godzinami pracy na terenie Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie przy ul. Klonowica 14; we: wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach:

 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 16.30 – 20.30
 • sobota: 8.45 – 17.05

Całość kosztów związanych z realizacją szkoleń pokryta została ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a co za tym idzie, były one całkowicie bezpłatne dla kursantów.

Więcej informacji:

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie
Biuro Projektów (I piętro w budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 091 43 27 001, 512 100 654
e-mail: projekty@wste.szczecin.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

diagnosta-logosy.png

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry