• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Bon Na Innowacje (BNI)

W ramach programu Bon Na Innowacje (BNI) można realizować usługi dotyczące wdrożenia albo też rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez wybraną przez przedsiębiorcę w drodze konkursu jednostkę naukową. Usługa ta może mieć na celu opracowanie nowej technologii produkcji lub świadczenia usług, ale też udoskonalenie już istniejących w firmie technologii lub produkowanych wyrobów czy też świadczonych usług. Kosztami kwalifikowanymi mogą być też usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. Program był skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie w latach 2010-2013 zrealizowała kilkanaście wdrożeń w ramach programu BNI. Wynik ten w odniesieniu do wszystkich złożonych wniosków wskazuje na odznaczającą się pozycję WSTE, jako jednostki naukowej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem regionu zachodniopomorskiego. Należy też podkreślić, rozszerzenie działalności WSTE na województwo lubuskie. Między innymi dzięki temu w 2011 roku zwiększył się udział WSTE we wdrożeniach ogółem w Polsce. 

Przykładowymi projektami były:

  • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacjami o ryzyku gospodarczym dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • Przygotowanie narzędzia badawczego do monitorowania zapotrzebowania na profilowane usługi turystyczne
  • System hurtowej sprzedaży on-line jako innowacyjne narzędzie multiplikacji efektów procesu sprzedaży
  • Opracowanie strategii dywersyfikacji działalności wraz z wdrożeniem narzędzia zarządzania informacjami o klientach
  • Wprowadzenie interaktywnej animacji systemu inteligentnego domu symulującej działanie instalacji elektrycznej oraz sterowanie nią z panelu dotykowego LCD

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry