• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Podsumowanie projektu pn. „Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami”

Projekt pn. „Rozwój potencjału dydaktycznego WSTE w Szczecinie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” realizowany był w okresie 01.07.2010 – 28.02.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV szkolnictwo wyższe, działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelnie oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakładał on wzmocnienie Wydziału Transportu Samochodowego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej i uruchomienie nowego kierunku Edukacja techniczno – informatyczna jako odpowiedz na zapotrzebowanie rynku.

Na całość projektu składały się następujące elementy:

 1. Wzmocnienie i ugruntowanie pozycji Uczelnie jako jedynej niepublicznej Uczelnie prowadzącej studia inżynierskie na Wydziale Transport Samochodowy, kierunek Edukacja techniczno – informatyczna, związanego z branżą techniczno – informatyczną, w regionie Pomorza Zachodniego.
 2. Uzupełnieni wiedzy z matematyki i fizyki studentów I roku (przez 4 kolejne lata akademickie).
 3. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia poprzez współpracę Uczelnie z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania m.in. spotkania panelowe w celu korekty programu kształcenia z zespołem ds. modyfikacji programu kształcenia – Kolegium Ekspertów Rektora WSTE i prowadzenie poszczególnych zajęć przez „pracodawców”.
 4. Wsparcie multimedialne biura karier – stworzenie strony www – platformy wymiany informacja pracodawca – absolwent, które na bieżąco analizować będzie potrzeby rynku regionalnego i europejskiego, zbierać oferty od pracodawców, będzie wspierać studentów Uczelni w znalezieniu odpowiedniej pracy celem dostosowania kształcenia do zapotrzebowania pracodawców.

 Poprzez utworzenie nowego kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna nastąpiło wzmocnienie powiązań systemu edukacji z potrzebami rynku pracy, w tym:

 1. Podpisano 10 porozumień z pracodawcami i wzmocniono zespół merytoryczny Kolegium Ekspertów WSTE. Celem podpisanych porozumień było opracowanie działań w zakresie procesów restrukturyzacyjnych w zakresie powiązań nauki z biznesem oraz innowacji i transferu technologii.
 2. 4 pracodawców wzięło udział w procesie kształcenia
 3. Studenci każdego pierwszego roku uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych z matematyki i fizyki.
 4. Kadra dydaktyczna opracowała 10 materiałów dydaktycznych ściśle powiązanych z zakresem programowym kierunku Edukacja techniczno – informatyczna.
 5. Kadra dydaktyczna w oparciu o multimedialne laboratorium komputerowe została przygotowana do uzyskania licencji Apple Authorised Training Centre for Education.

Ponadto Uczelnia rozszerzyła posiadaną ofertę dydaktyczną i założenia projektowe uzyskując autoryzację Centrum Testowego CERTIPORT. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT. Koncentruje się na egzaminach na poziomie „Associate”. Są one idealne jako pierwszy autoryzowany certyfikat, który jest doskonałym impulsem dla rozwoju osobistego oraz rozwoju własnej kariery. Beneficjent zaoferował uczestnikom projektu zdobycie następujących certyfikatów: Microsoft Office Specialist, Adobe Certified Associate, IC3 Microsoft Technology Associate, CompTIA Strata, Autodesk Certified User, HP.

 1. Stworzono platformę wymiany informacji jako odpowiedzi na zapotrzebowanie na informacje dotyczące pracy po stronie pracodawców i studentów.
 2. W ramach organizowanych spotkań panelowych uczestnicy wymienili wiedzę i doświadczenie  nt. rynku pracy.

Poza ramami programowymi projektu w ramach stworzonego kierunku Edukacja Techniczno Ekonomiczna oraz współpracy Kolegium Ekspertów WSTE

 1. Zorganizowano Dzień Rozwiązań Apple
 2. Nawiązano współpracę z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice Sp. z o.o.

 WSTE poprzez realizację projektu przyczyniła się do osiągnięcia unijnych założeń w ramach Priorytetu IV PO KL - podwyższenia jakości funkcjonowania szkolnictwa wyższego  w naszym regionie. Dzięki udzielonemu wsparciu zaktywizowano społecznie oraz zawodowo uczestników wsparcia – grupę docelową.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry