• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Staże i praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Staże i praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Współcześnie studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy i nawiązywania nowych znajomości, ale również zdobywania doświadczenia zawodowego, które po zakończeniu okresu edukacji nierzadko staje się przepustką do znalezienia wymarzonej pracy. Jednym ze sposobów pomagających w zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego są staże i praktyki zawodowe. Umożliwiają one nie tylko zdobycie konkretnych umiejętności oraz wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach, ale także zaznajomienie się z mechanizmami funkcjonującymi w danej firmie. Jeśli stażysta czy praktykant wykaże się zaangażowaniem i dobrymi wynikami pracy może spotkać się z propozycją zatrudnienia w danej firmie.

Informacje o praktykach / stażach można znaleźć m. in.:

Praktyki w programie studiów WSTE
W Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie w ramach toku studiów - studenci zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w trakcie których wykorzystają zdobytą w czasie nauki w WSTE wiedzę. Więcej na temat praktyk znaleźć można na:http://www.wste.szczecin.pl/

Staże dla pracowników naukowo – dydaktycznych WSTE

WSTE w ramach jednego z projektów dofinansowanych ze środków UE, proponuje kadrze naukowo – dydaktycznej – staże w firmach regionu, będące sposobem wykorzystania specjalistycznej wiedzy w praktyce, połączenia sfery nauki z biznesem. W ramach projektu -przedsiębiorcy przyjmujący na staż pracowników WSTE, poszerzą swoją wiedzę o podstawę teoretyczną i najnowsze trendy w nauce mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm branży. Kadra naukowo-dydaktyczna skonfrontuje osiągnięcia naukowe z praktyką, co wpłynie na zwiększenie jakości kształcenia WSTE oraz zwiększy odsetek firm typu spin-off i spin-out.
Informacje o ofercie stypendialnej w kraju i zagranicą

Osoby zainteresowane możliwością odbycia staży / praktyk szukają interesujących ich informacji na wiele różnych sposobów.

Do wartych polecenia są następujące strony www:

Gdzie zamieszczane są informacje o możliwościach wyjazdu do poszczególnych krajów w roku akademickim 2011/2012 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.

Gdzie zamieszczane są informacje o możliwościach uczestnictwa polskich ‘uczonych’ w międzynarodowych kongresach, sympozjach, konferencjach naukowych, stażach w Polsce lub za granicą.

Kolejnym sposobem zdobycia europejskiego doświadczenia zagranicą jest oferta proponowana przez AIESEC. Oferta praktyk zagranicznych skierowana jest do studentów po III roku studiów posiadających tytuł licencjata oraz absolwentów do dwóch lat po ich zakończeniu, ale tylko do 28 roku życia. W ramach programu praktyk możliwe są wyjazdy m.in. do Niemiec, Konga, Republiki Południowej Afryki, Chile, Indii, Turcji i innych państw. Praktyka trwa od 6 miesięcy do 1,5 roku, a praktykant otrzymuje wynagrodzenie, z którego opłaca zakwaterowanie i wyżywienie. Praktyki swoim zakresem tematycznym dotyczą w szczególności m. in. działu marketingu; działu sprzedaży; działu personalnego i kadr; importu, eksportu  i logistyki; działu administracji; E – biznesu; programowania, tworzeniu grafiki komputerowej; tworzenia i administrowania bazami danych. AISEC corocznie organizuje 6000 praktyk zagranicznych, 4000 projektów oraz około 470 konferencji. Więcej informacji na stronie: www.aiesec.org/poland/szczecin

Do wartych uwagi propozycji należą praktyki oraz programy pracy czasowej we Francji skierowane dla młodych osób chcących zdobyć doświadczenie zawodowe przed skończeniem studiów. Szczegółowe informacje na stronie w języku francuskim:www.capcampus.com
Zaś na: www.internabroad.com/search.cfm znajdują się informacje o płatnych i bezpłatnych stażach zagranicznych, prowadzonych poza ośrodkami akademickimi. Z informacji publikowanych na stronie, można dowiedzieć się o organizowanych za granicą kursach językowych czy warunkach studiowania na uczelniach z całego świata. Dla zainteresowanych praktykami w Stanach Zjednoczonych przydatne informacje znajdują się na: www.ciee.org/trainee gdzie można, zgodnie z branżą znaleźć potencjonalnego pracodawcę u którego zainteresowany podejmie pracę.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry