• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

Logistyka

Studia podyplomowe realizowane w ramach projektu "WSTE – uczelnia dla ludzi sukcesu – Realizacja zapisów Strategii Europa 2020" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania studiów: 2 semestry.
Część zajęć prowadzona jest w systemie e-learningu
Liczba godzin: 270.

Okres trwania studiów:
I edycja (wrzesień 2013 - czerwiec 2014) - rekrutacja zakończona
II edycja (marzec 2014 - styczeń 2015) - rekrutacja zakończona

Cel studiów:

 • Zapoznanie studentów z teorią i praktyką logistyki, w zakresie prawa międzynarodowego, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce.
 • Poznanie przez studentów podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki oraz metod i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.
 • Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem, finansami, rachunkiem kosztów, produkcją, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak, Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management.
 • Wyposażenie studentów w wiedzę na temat inteligentnych systemów transportowych, zarządzanie transportem materiałów niebezpiecznych 

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, 
 • pracowników komórek logistycznych przedsiębiorstw, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki,
 • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
 • osób, dla których logistyka może stać się interesującym wyzwaniem zawodowym,
 • kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry