• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Bezpieczeństwo w sieci i administrowanie bazami danych

Studia podyplomowe realizowane w ramach projektu "WSTE – uczelnia dla ludzi sukcesu – Realizacja zapisów Strategii Europa 2020" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania studiów: 2 semestry.
Część zajęć prowadzona jest w systemie e-learningu
Liczba godzin: 270. 

Okres trwania studiów:
I edycja (wrzesień 2013 - czerwiec 2014) - rekrutacja zakończona
II edycja (marzec 2014 - styczeń 2015) - rekrutacja zakończona


Cel studiów:

Studia umożliwiają studentom nabycie wiedzy z zakresu bezpieczenstwa teleinformatycznego w świetle obowiazujacych przepisów prawnych. Słuchacze zdobędą wiedzę techniczną niezbędną do zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych w urzędach i instytuacjach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych, z uwzględnieniem metod wdrażania tych zasad.

W trakcie studiów omawiane są kwestie z zakresu ochrony zasobów teleinformatycznych z uwzględnieniem potencjalnych źródeł wypływu informacji oraz praktycznych sposobów przeciwdziałania utracie lub ujawnieniu informacji.

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych właściwości techniczno-użytkowych oraz możliwości zastosowania w pracy współczesnych elektronicznych środków służących do: przetwarzania, przesyłania i archiwizowania informacji z uwzględnieniem zasad działania stosowanych do tego celu urządzeń i systemów informatycznych oraz właściwych, bezpiecznych sposobów ich wykorzytywania.

Absolwent studiów dysponuje wiedzą w zakresie niezbędnym dla samodzielnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych obecnie w pracy urzędów i instytucji.

Studia kierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności umożliwiających świadome korzystanie z urządzeń informatycznych, służących bezpiecznemu przetwarzaniu informacji oraz danych, ich kopiowania, magazynowania, kodowania oraz przesyłania w łączach telekomunikacyjnych.

Osoby wyposażone w taką wiedzę i umiejętności znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w strukturach administracji publicznej, instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach zainteresowanych bezpiecznym użytkowaniem urządzeń I zasobów teleinformatycznych.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry