• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Kurs: Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych 
kurs będzie realizowany na terenie Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie

  

Celem kursu jest przyswojenie wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania za pomocą diagnoskopów, stołów probierczych urządzeń oraz układów elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników powinien samodzielnie za pomocą diagnoskopów  i testerów i stołów probierczych zdiagnozować usterki związane z układami elektrycznymi  i elektronicznymi.

Program kursu:
              1. Instalacja elektryczne w pojazdach:
                  - Obwody elektryczne w pojazach
                  - Podstawowe elementy układów elektrycznych i elektronicznych
                  - Ocena stanu instalacji elektrycznych
                  - Diagnostyka sieci CAN w samochodach
              2. Układy zasilania elektrycznego:
                  - Ocena stanu akumulatorów
                  - Ocena stanu prądnic i alternatorów
                  - Ocena układu współpracy źródeł zasilania elektrycznego
              3. Obwód rozruchu:
                  - Schemat układu rozruchu
                  - Typowe uszkodzenia rozruszników
              4. Układy zapłonowe:
                  - Budowa elektronicznych układów zapłonowych
                  - Układy zapłonowe sterowane mikroprocesorowo
                  - Ocena układów zapłonowych
              5. Diagnozowanie poprzez złącze OBD
                  - Lokalizacja gniazd
                  - Technika odczytu
                  - Usuwanie usterek

Wyposażenie laboratorium:
            - Analizatory spalin OPUS 40
            - Diagnoskop BOSCH FSA-560 
            - Przyrządy do ustawiania świateł
            - Skanery diagnostyczne samochodu CARMAN Scan
            - Skanery diagnostyczne samochodu AUTOMEDICS Pro 10 Salus
            - Stoły probiercze

Nabyte umiejętności praktyczne:
Uczestnicy zweryfikują swoje wiadomości teoretyczne związane z budową podzespołów  i układów elektrycznych i elektronicznych. Uczestnicy poznają także typowe uszkodzenia tych układów oraz sposób weryfikacji i diagnostyki.

Nabędą także umiejętności praktyczne w zakresie:

  • Przeprowadzania diagnostyki  obwodów elektrycznych. Ocenay  stanu technicznego   sieci CAN a w szczególności jej sprawność bezpośrednio wpływającej na właściwą pracę wszystkich systemów w pojeździe, informacyjnych (diagnostycznych), czy tez systemów sterujących pracą silnika pojazdu oraz jego systemów bezpieczeństwa
  • Weryfikacji elementów układów elektrycznych
  • Badania elementów elektrycznych ( np. prądnic, rozrusznikiów, akumulator i.t.p na stołach probierczych

Kurs adresowany jest do:

   a) Pracowników warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych
   b) Pracowników obsługi pojazdów przemysłowych
   c) Pracowników firm spedycyjnych
   d) Rzeczoznawców

Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program kursu oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

Czas trwania kursu: 16 godzin
W systemie weekendowym: sobota + niedziela
W systemie tygodniowym: wg ustalenia z uczestnikami kursu (3 spotkania po 5+5+6 godz.) 

Grupa: 12 do 15 osób
Grupy laboratoryjne: 4-5 osób

 

Cena kursu: 2980,00 zł

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania), który należy odesłać na adres: rektorat@wste.szczecin.pl   

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu.

Kurs znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry