• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Diagnosta samochodowy - kolejna edycja kursu

Diagnosta samochodowy - kolejna edycja kursu

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów
organizowane przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie

Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym 
(łącznie 116 h lekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 28.11.2014r. Dz. U. poz. 1836)

KOSZT SZKOLENIA: PROMOCJA – 2 720 zł/osoba
(możliwość płatności w ratach, cena obejmuje ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe i serwis kawowy)

absolwenci WSTE w Szczecinie – 10% zniżki

Zajęcia w ramach kursu będą odbywać się w dniach:
1. 28.09-30.09.2018r.
2. 05.10-07.10.2018r.
3. 19.10-21.10.2018r.
4. 26.10-28.10.2018r.grupa: 10-12 os.

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu szkolenia.

 Więcej informacji można uzyskać w Rektoracie WSTE:
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 512 352 236, 91 42 40 875
Fax: 91 42 40 876
e-mail: projekty@wste.szczecin.pl

Karta zgłoszeniowa - word

Karta zgłoszeniowa - pdf

Informujemy również, że Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00054/2014  i w związku z tym udział w naszych szkoleniach uprawnia do refundacji kosztów w przypadku posiadania skierowania z Urzędu Pracy - więcej informacji

Program szkolenia zgodny z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r.    w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836) 

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, jednocześnie wysoko wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych może być osoba, która spełnia jeden z warunków:

1) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 
6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

2) posiada średnie wykształcenie o specjalności samochodowej i udokumentowany  1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

3) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 
1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

4) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 
2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

Dane te zostają weryfikowane w momencie składania dokumentów do egzaminu państwowego. Na etapie przystąpienia do kursu kandydat nie musi spełniać powyższych wymagań jednak musi liczyć się z warunkami jakie nakłada ustawodawca na stanowisko diagnosty.


Dodatkowe informacje:

1. ukończenie kursu gwarantuje otrzymanie stosownego zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do egzaminu TDT

2. zgłoszenia na egzamin można dokonać wypełniając wniosek dostępny na tej stronie

3. miejscowości, w których można podejść do egzaminu to: Warszawa, Poznań, Kraków oraz Lublin 

4. postęp wniosku o przystąpienie do egzaminu można śledzić na tej stronie 

 

 Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny:
 1) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UCZESTNICTWA!

Ważne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry